Latinsk navn: Rana dalmatina
Engelsk navn: Agile frog
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

Springfrøen findes mest i det østlige Danmark. Springfrøen er den tidligst ynglende padde i Danmark. Den vågner fra sin vinterdvale, når temperaturen er over + 3 grader. I meget milde vintre kan æglægningen starte tidligt i marts.

Kendetegn
Springfrøen har meget kraftige bagben, som betyder, at den kan springe meget langt. Når bagbenet strækkes ud, når hælen helt frem til snuden. Bag øjet har springfrøen en stor trekantet plet, og på undersiden af fødderne har den små røde vorter.

Føde
Springfrøen lever især af insekter, edderkopper, orme og snegle.

Springfrø - Rana dalmatina - Agile frog
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: Max 7 cm
  • Æglægning: Marts-april
  • Æg: 450-3000
  • Haletudsetid: 70 dage
Vidste du det?
Springfrøen kan på grund af sine meget kraftige bagben springe op til 1 meter højt og 2 meter i længden.