Skip to main content
Af Jørgen Steen

Latterfrø

Latinsk navn: Rana ridibunda
Engelsk navn: Marsh Frog
Tysk navn: Seefrosch
Svensk navn: Sjögroda
Norsk navn: Latterfrosk
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

FREDET

Latterfrøen lever i store vandhuller, vandløb og søer med meget plantevækst, så frøen kan ligge skjult i vandoverfladen. Frøen forekommer også i grus- og lergrave. Latterfrøen findes i Danmark kun naturligt på Bornholm.

Kendetegn
Latterfrøen er en vortet frø. Den er mørkebrun og grøn med mørke pletter. Bugen er hvid med mørke aftegninger. Fra hvert øje løber en brunlig hudfold ned ad ryggen. Øjnene sidder tæt ovenpå hovedet.  Hannen har oppustelige kvækkeposer - en ved hver mundvig.

Føde
Latterfrøerne æder insekter, salamandere, småfisk, småfugle og andre frøer.

 • Latterfrø © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Latterfrø © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Latterfrø æg © Kirsten Hjørne
  Latterfrø æg © Kirsten Hjørne
 • Latterfrø haletudse © Kirsten Hjørne
  Latterfrø haletudse © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (hun): op til 13 cm
  • Længde (han): 5-10 cm
  • Antal æg: op til 16.000 æg
  • Klækningstid: 5-8 dage
  • Dvale: november-marts

  Vidste du det?

  Latterfrøen minder på flere punkter om grøn frø. Grøn frø er dog mere grøn og mindre vortet. Latterfrøen lever i større vandhuller og søer modsat grøn frø, som lever i mindre søer og vandhuller. Grøn frø kan desuden overvintre både på land og i vand, hvorimod latterfrøen altid overvintrer i vand.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (hun): op til 13 cm
  • Længde (han): 5-10 cm
  • Antal æg: op til 16.000 æg
  • Klækningstid: 5-8 dage
  • Dvale: november-marts

  Vidste du det?

  Latterfrøen minder på flere punkter om grøn frø. Grøn frø er dog mere grøn og mindre vortet. Latterfrøen lever i større vandhuller og søer modsat grøn frø, som lever i mindre søer og vandhuller. Grøn frø kan desuden overvintre både på land og i vand, hvorimod latterfrøen altid overvintrer i vand.

  Aktivitetsark

  Læs om latterfrø
  Latterfrø print
  Latterfrø læs og skriv
  Latterfrø mal og gæt
  Latterfrø tegn
  Krybdyr og padder print A3