Af Jørgen Steen

Latterfrø

Latinsk navn: Rana ridibunda
Engelsk navn: Marsh Frog
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

Latterfrøen lever i store vandhuller, vandløb og søer med meget plantevækst, så frøen kan ligge skjult i vandoverfladen. Frøen forekommer også i grus- og lergrave. Latterfrøen findes i Danmark kun naturligt på Bornholm.

Kendetegn
Latterfrøen er en vortet frø. Den er mørkebrun og grøn med mørke pletter. Bugen er hvid med mørke aftegninger. Fra hvert øje løber en brunlig hudfold ned ad ryggen. Øjnene sidder tæt ovenpå hovedet.  Hannen har oppustelige kvækkeposer - en ved hver mundvig.

Føde
Latterfrøerne æder insekter, salamandere, småfisk, småfugle og andre frøer.

  • Latterfrø © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
    Latterfrø © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  • Latterfrø æg © Kirsten Hjørne
    Latterfrø æg © Kirsten Hjørne
  • Latterfrø haletudse © Kirsten Hjørne
    Latterfrø haletudse © Kirsten Hjørne

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.