Skip to main content
Af Jørgen Steen

Butsnudet frø

Latinsk navn: Rana temporaria
Engelsk navn: Common frog
Tysk navn: Grasfrosch
Svensk navn: Vanlig groda
Norsk navn: Buttsnutefrosk
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

FREDET

Butsnudet frø er den almindeligste frøart i Danmark, og den findes overalt bortset fra på nogle øer. Den butsnudede frø foretrækker at yngle i meget små vandhuller med lavt vand.

Kendetegn
Farven kan variere mellem gubrun og mørk brun. Den kendes især på den mørke maske, som går fra snuden forbi øjet og ned til forbenene. Benene har ofte mørke striber på tværs. Butsnudet frø kan være vanskelig at kende fra spidssnudet frø og springfrø.

Føde
Butsnudet frø lever især af regnorme, snegle, larver og andre smådyr.

 • Butsnudet frø © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Butsnudet frø © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Butsnudet frø æg © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Butsnudet frø æg © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Butsnudet frø haletudse © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Butsnudet frø haletudse © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  Butsnudet frø kan tåle mere kulde en andre padder. Den kommer meget tidligt frem fra sit vinterhi allerede midt i marts og lægger sine æg i store klumper i begyndelsen af april. Arten lever i Skandinavien helt op til polarcirklen.

  Vidste du det?

  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: Max 5-9 cm
   Hunnen er størst
  • Yngletid: Marts-april
  • Kuldstørrelse: 500-6.000 æg
  • Max levealder ca. 10 år

  Fakta

  Butsnudet frø kan tåle mere kulde en andre padder. Den kommer meget tidligt frem fra sit vinterhi allerede midt i marts og lægger sine æg i store klumper i begyndelsen af april. Arten lever i Skandinavien helt op til polarcirklen.

  Vidste du det?

  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: Max 5-9 cm
   Hunnen er størst
  • Yngletid: Marts-april
  • Kuldstørrelse: 500-6.000 æg
  • Max levealder ca. 10 år

  Aktivitetsark

  Læs om butsnudet frø
  Butsnudet frø print
  Butsnudet frø læs og skriv
  Butsnudet frø mal og gæt
  Butsnudet frø tegn
  Krybdyr og padder print A3