Af Jørgen Steen

Bjergsalamander

Latinsk navn: Triturus alpestris
Engelsk navn: Alpine Newt
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Halepadder
Familie: Salamandre

Bjergsalamander findes i Danmark kun i Sønderjylland og enkelte andre steder, men arten er i fremgang. Om foråret lever bjergsalamanderen i vandhuller, men resten af året lever den på land og gemmer sig i skovbunden. Bjergsalamanderen foretrækker at yngle i små vandhuller, som ligger i skygge.

Kendetegn
Bjergsalamanderen kendes især på sin kraftigt orangefarvede bug og den blålige overside.

Føde
Bjergsalamanderen lever især af larver og smådyr, som den fanger i vandhullet eller i skovbunden.

 • Bjergsalamander han © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Bjergsalamander han © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Bjergsalamander hun © Kirsten Hjørne
  Bjergsalamander hun © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
 • Længde: 7-12 cm.
  Hunnen er størst
 • Max levealder: 10 år
 • Kuldstørrelse: Op til 250 æg
 • Æglægning: April-juli

Vidste du det?

Bjergsalamanderens larve har udvendige gæller, som sidder på siden lige bag hovedet. Larverne forvandler sig til små voksne i løbet af 4 måneder. Om vinteren gemmer de sig i skovbunden. De bliver først kønsmodne efter 3 år.

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
 • Længde: 7-12 cm.
  Hunnen er størst
 • Max levealder: 10 år
 • Kuldstørrelse: Op til 250 æg
 • Æglægning: April-juli

Vidste du det?

Bjergsalamanderens larve har udvendige gæller, som sidder på siden lige bag hovedet. Larverne forvandler sig til små voksne i løbet af 4 måneder. Om vinteren gemmer de sig i skovbunden. De bliver først kønsmodne efter 3 år.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.