Skip to main content
Af Jørgen Steen

Bjergsalamander

Latinsk navn: Triturus alpestris
Engelsk navn: Alpine Newt
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Halepadder
Familie: Salamandre

Bjergsalamander findes i Danmark kun i Sønderjylland og enkelte andre steder, men arten er i fremgang. Om foråret lever bjergsalamanderen i vandhuller, men resten af året lever den på land og gemmer sig i skovbunden. Bjergsalamanderen foretrækker at yngle i små vandhuller, som ligger i skygge.

Kendetegn
Bjergsalamanderen kendes især på sin kraftigt orangefarvede bug og den blålige overside.

Føde
Bjergsalamanderen lever især af larver og smådyr, som den fanger i vandhullet eller i skovbunden.

 • Bjergsalamander han © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Bjergsalamander han © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Bjergsalamander hun © Kirsten Hjørne
  Bjergsalamander hun © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: 7-12 cm.
   Hunnen er størst
  • Max levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: Op til 250 æg
  • Æglægning: April-juli

  Vidste du det?

  Bjergsalamanderens larve har udvendige gæller, som sidder på siden lige bag hovedet. Larverne forvandler sig til små voksne i løbet af 4 måneder. Om vinteren gemmer de sig i skovbunden. De bliver først kønsmodne efter 3 år.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: 7-12 cm.
   Hunnen er størst
  • Max levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: Op til 250 æg
  • Æglægning: April-juli

  Vidste du det?

  Bjergsalamanderens larve har udvendige gæller, som sidder på siden lige bag hovedet. Larverne forvandler sig til små voksne i løbet af 4 måneder. Om vinteren gemmer de sig i skovbunden. De bliver først kønsmodne efter 3 år.

  Aktivitetsark

  Læs om bjergsalamander
  Bjergsalamander print
  Bjergsalamander læs og skriv
  Bjergsalamander han mal og gæt
  Bjergsalamander hun mal og gæt
  Bjergsalamander han tegn
  Bjergsalamander hun tegn