Latinsk navn:Bufo calamita
Engelsk navn: Natterjack toad
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Tudser

Strandtudsen findes i store dele af landet. Arten er i stærk tilbagegang. Den lever både i vandhuller ved stranden og inde i landet og yngler på lavt vand, hvor solen kan varme vandet op. Den kan også yngle i saltvand. Om dagen graver strandtudsen sig ned i skjul.

Kendetegn
Strandtudsen er lysebrun eller gråbrun med mørkegrønne eller rødbrune pletter. Den er kraftigt vortet. På ryggen har har de fleste strandtudser en gul rygstribe. Kønnene er omtrent lige store. Strandtudsen har korte ben og bevæger sig med små ryk. Hannen har en blålig kvækkepose.

Føde
Strandtudsens føde består af insekter og andre smådyr. Tudsen jager om natten.

Strandtudse - Bufo calamita - Natterjack toad
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: 4-8 cm
  • Antal æg: 3000-4000
  • Klækningstid: 3-4 dage
  • Tid som haletudse: 1,5-2 måneder
  • Dvale: Oktober-marts
Vidste du det?
Strandtudsen kan tåle et højt indhold af salt i vandet, hvor den lever og yngler. Haletudserne er ligeledes meget hårdføre. De kan både tåle salt og en meget høj vandtemperatur. Den grønbrogede tudse kan dog tåle et endnu højere saltindhold i vandet.