Latinsk navn:Pelobates fuscus
Engelsk navn: Common spade-foot toad
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Tudsefrøer

Løgfrøen findes i det meste af landet, men i meget små bestande. Frøen lever på dyrkede marker, enge og moser, men yngler ved vandhuller og småsøer med masser af solskin. Om dagen graver løgfrøen sig ned i jorden. Om natten søger den efter føde.

Kendetegn
Løgfrøer er lysegrå eller lysebrun med mørke pletter. Bugen er hvid. Løgfrøen kan genkendes på, at den i dagslys har lodrette pupiller i de store øjne. Hunnen er større end hannen. Løgfrøen har ingen kvækkeposer, så dens kvækken er meget svag. Løgfrøen kan lugte af hvidløg, hvis den føler sig truet.

Føde
Løgfrøen æder biller, insekter, orme, snegle og edderkopper.

Løgfrø - Pelobates fuscus - Common spade-foot toad
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 4-8 cm.
  • Antal æg: Op til 3400
  • Klækningstid: 2 dage
  • Tid som haletudse: ?
  • Længde (haletudser): 10-16 cm
  • Dvale: november-marts
Vidste du det?
Løgfrøen lever ofte på dyrkede marker og fungerer her som en naturlig skadedyrsbekæmper. Løgfrøen spiser nemlig nogle af de biller, der ellers kan gøre stor skade på afgrøderne. Løgfrøen er en af de få padder, der spiser biller.