Latinsk navn: Lissotriton vulgaris
Engelsk navn: Smooth Newt
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Halepadder
Familie: Salamandre

Lille vandsalamander er den mest almindelige paddeart i Danmark. Den er almindelig udbredt men mangler dog på øerne i Sydvestjylland.

Kendetegn
Den lille vandsalamander kendes især på sine mørke prikker, som er fordelt på siderne og på bugen. Oversiden er mørkere brun end undersiden. Hannen har en rygkam med afrundede takker, og begge køn har en orange eller rødlig stribe på langs af bugen.

Føde
Lille vandsalamander jager vandinsekter, dafnier og smådyr, når de færdes i vand. Når de er på land, æder de især orme, snegle, edderkopper og insekter.

Lille vandsalamander - Lissotriton vulgaris - Smooth Newt
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: 7-9 cm
  • Maks. levealder: 12 år
  • Æglægning: April-maj
  • Æg: 60-100 æg
  • Antal kuld: 1
Vidste du det?
I parringstiden får lille vandsalamander kraftigere farver og de skifter udseende. Hannens rygkam vokser frem, og han danser i vandet for at gøre indtryk på en hun.