Af Jørgen Steen

Flodkrebs

Latinsk navn: Astacus astacus
Engelsk navn: European crayfish
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Flodkrebs

Flodkrebsen er almindelig udbredt i Danmark, hvor den lever i rent og iltrigt vand. Den trives bedst i lunt og lavt vand som småsøer, vandhuller og damme. Om dagen skjuler krebsen sig mellem trærødder eller under sten ved vandet. Om natten jager den.

Kendetegn
Flodkrebs er mørke eller sorte med et grønt, blåt eller rødligt skær. Dyret ligner med sin leddelte krop og de store klosakse en hummer. Flodkrebsen er det største krebsdyr i dansk ferskvand. Følehornene er lange og halen er bred og vifteformet.

Føde
Flodkrebsen er et rovdyr, der æder små frøer, snegle, insektlarver, orme og småfisk. Ungerne lever af alger og halvrådne planter.

 • Flodkrebs © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Flodkrebs © Kirsten Hjørne - Naturporten

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (han): Op til 16 cm
 • Længde (hun): Op til 12 cm
 • Æg: Ca. 200
 • Kuld: 1
 • Levealder: Max 15 år
 • Kan ses hele året

Vidste du det?

Parringen foregår om efteråret, og allerede i starten af vinteren lægger hunnen æg. Æggene klækkes om foråret, hvor ungerne kommer ud. Ungerne skifter skal i alt 16 gange de første tre år. Hannerne bliver kønsmodne som treårige, hunnerne som fireårige.

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (han): Op til 16 cm
 • Længde (hun): Op til 12 cm
 • Æg: Ca. 200
 • Kuld: 1
 • Levealder: Max 15 år
 • Kan ses hele året

Vidste du det?

Parringen foregår om efteråret, og allerede i starten af vinteren lægger hunnen æg. Æggene klækkes om foråret, hvor ungerne kommer ud. Ungerne skifter skal i alt 16 gange de første tre år. Hannerne bliver kønsmodne som treårige, hunnerne som fireårige.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.