Af Jørgen Steen

Vandbænkebider

Latinsk navn: Asellus aquaticus
Engelsk navn: Water hoglouse
Klasse: Krebsdyr
Orden: Isopoder
Familie: Asellidae

Vandbænkebideren er almindelig i hele landet, hvor den lever i alle typer ferskvande som søer, damme, vandløb, vandhuller og bække. Vandbænkebideren kan overleve i forurenet vand med et meget lavt iltindhold. Den kravler ofte rundt i mudderet på bunden mellem sten eller planter.

Kendetegn
Vandbænkebideren er mørk eller sort med spredte lyse pletter. Kroppen består af syv tydelige brystled og en bagkrop. Derudover har den syv par brystlemmer, der fungerer som gangben eller som gæller. På hovedet har vandbænkebiderenn to par følehorn. Hunnen bærer desuden en rugepose under bugen.

Føde
Vandbænkebidere lever af halvrådne eller nedfaldne plantedele, alger samt ådsler.

 • Vandbænkebider © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Vandbænkebider © Kirsten Hjørne - Naturporten

Fakta

Efter parringen opbevarer hunnen sine ca. 200 æg i rugeposen under bugen. Heri klækkes de æg, der overlever, hvilket er omkring halvdelen. Ungerne lever den første tid i rugeposen. Så snart ungerne forlader rugeposen parrer hunnen sig igen. Denne proces gentages forår-efterår.

Vidste du det?

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (han/hun): op til 20 mm.
 • Længde (hun/han): op til 15 mm.
 • Æg: ca. 200
 • Kuld: med 5-8 ugers mellemrum forår-efterår
 • Kan ses: hele året

Fakta

Efter parringen opbevarer hunnen sine ca. 200 æg i rugeposen under bugen. Heri klækkes de æg, der overlever, hvilket er omkring halvdelen. Ungerne lever den første tid i rugeposen. Så snart ungerne forlader rugeposen parrer hunnen sig igen. Denne proces gentages forår-efterår.

Vidste du det?

 • Levesteder: Sø og vandløb
 • Længde (han/hun): op til 20 mm.
 • Længde (hun/han): op til 15 mm.
 • Æg: ca. 200
 • Kuld: med 5-8 ugers mellemrum forår-efterår
 • Kan ses: hele året

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.