Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hestereje

Latinsk navn: Crangon crangon
Engelsk navn: Brown shrimp
Tysk navn: Nordseegarnele
Svensk navn: Hästräka
Norsk navn: Sandreke
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Hesterejer

Hesterejen er meget almindelig nær danske kyster og i fjorde, især på lavt vand. Hesterejer forekommer ofte i meget store antal på ren sandbund. De jager om natten og ligger som regel nedgravet i sandet om dagen, kun med øjne og følehorn fri.

Kendetegn
Hesterejer er ret fladtrykte og tilpasser deres farve til omgivelserne. Rejen har en kort pandetorn samt et par små klosakse og fem par gangben på forkroppen. På den leddelte bagkrop er der desuden fem par halefødder, som sammen med haleviften bruges til at svømme med.

Føde
Hesterejen lever af børsteorme, tanglopper, pungrejer, alger, vandlopper, rurlarver og helt små fisk.

 • Herstereje © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Herstereje © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længe: Op til 8 cm.
  • Æg: 1.500-14.000
  • Gyder ca. tre gange i løbet af sommeren
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Levealder: Ca. 2 år

  Vidste du det?

  Hesterejen bevæger sig meget hurtigt på bunden, både når den jager, og når den graver sig ned i sandet. Den kan grave sig ned på få sekunder, hvis den skal skjule sig. Rejen kan også "hoppe" baglæns, når den slår halen ind mod undersiden af kroppen.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længe: Op til 8 cm.
  • Æg: 1.500-14.000
  • Gyder ca. tre gange i løbet af sommeren
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Levealder: Ca. 2 år

  Vidste du det?

  Hesterejen bevæger sig meget hurtigt på bunden, både når den jager, og når den graver sig ned i sandet. Den kan grave sig ned på få sekunder, hvis den skal skjule sig. Rejen kan også "hoppe" baglæns, når den slår halen ind mod undersiden af kroppen.

  Aktivitetsark

  Læs om hestereje
  Hestereje læs og skriv
  Hestereje mal og gæt
  Hestereje tegn