Latinsk navn: Lacerta agilis
Engelsk navn: Sandlizard
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Skælklædte krybdyr
Familie: Firben

Markfirbenet lever spredt i det meste af landet, i grupper eller i kolonier. Firbenene foretrækker varme og tørre steder som klitter, heder, grusgrave, sydvendte skråninger eller bakker, hvor æggene kan graves ned og udruges af solvarmen. Ungerne kan være aktive helt til november. 

Kendetegn
Firbenet er kraftigt med et ret højt hoved. I yngletiden kan hannen kendes på sine flotte, græsgrønne sider med sort marmorering. Hunnen er brunlig med mørke firkanter med hvide "øjepletter" i midten.  Markfirbenet har to lysegrå bånd langs ryggen.

Føde
Føden består af smådyr og insekter som bl.a. græshopper, sommerfuglelarver og biller.

Markfirben - Lacerta agilis - Sandlizard
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 14-23 cm
  • Hunnen er størst
  • Parring: Maj
  • Æglægning: Juni-juli
  • Antal æg: 5-17, klækkes i august-september
  • Antal kuld: 1-2
  • Dvale: September-april/maj 
Vidste du det?
Ligesom det almindelige firben kan markfirben smide deres hale, hvis de angribes. Markfirbenet skifter hud 1-4 gange om året ligesom andre krybdyr.