Latinsk navn: Hirundo rustica
Engelsk navn: Barn swallow
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Svaler

Landsvaler er trækfugle, der kan ses i Danmark i perioden marts-oktober. De forekommer i hele landet. Landsvalerne er især almindelige tæt på menneskers huse, hvor de ofte bygger rede under tagspær og ved hulrum. Landsvalerne søger føde på enge og græsmarker nær søer, åer og moser i det åbne land.

Kendetegn
Landsvalen har en blåsort og skinnende overside samt hals. Den er rustrød i panden og på struben. Særligt kendetegnende er de meget lange halefjer. Halen er mindre kløftet hos hunner end hos hanner. Kan desuden kendes på sin glidende flugt lavt ved jorden.

Føde
Landsvaler æder især flyvende insekter, som fanges i flugten.

Landsvale - Hirundo rustica - Barn swallow
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Det åbne land
  • Vingefang: 32-34,5 cm
  • Længde: 19-22 cm
  • Vægt: 16-25 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 14-16 dage
  • Ungetid: 17-24 dage
Vidste du det?
Landsvalen ses ofte i store flokke. Disse flokke kan man se sidde tæt sammen på elledninger om sommeren.