Skip to main content
Af Jørgen Steen

Rødstjert

Latinsk navn: Phoenicurus phoenicurus
Engelsk navn:
Redstart
Tysk navn: Gartenrotschwanz
Svensk navn: Rödstjärt
Norsk navn: Rødstjert
Klasse: Fugle Orden: Spurvefugle Familie: Fluesnappere

Rødstjerten er udbredt i hele Danmark, hvor den især lever i gamle løvskove, parker og haver, hvor der er gamle træer med huller. Rødstjerten er mest almindelig i Østjylland og på øerne. Rødstjerten er en trækfugl, som overvintrer i Afrika syd for Sahara eller omkring Nilen i Østafrika.

Kendetegn
Rødstjerten kendes især på sin tydelige rustrøde underside, den sorte øjenmaske og den hvide pande. Hannen er koksgrå på oversiden, og hunnen er svagere farvet men med en tydelig rød hale.

Føde
Rødstjerten æder insekter og edderkopper. Hannen fanger mange insekter i luften, mens hunnen ofte finder føde på jorden.

  • Rødstjert, han  © Kirsten Hjørne
    Rødstjert, han © Kirsten Hjørne
  • Rødstjert, hun © Kirsten Hjørne
    Rødstjert, hun © Kirsten Hjørne

    Fakta

    Vingefang: 20,5 - 24 cm
    Vægt: 12-20 gram
    Længde: 14 cm
    Kuld: 1 kuld på 5-7 æg
    Rugetid 13-14 dage
    Ungetid 14-16 dage

    Vidste du det?

    Den danske bestand af rødstjerter er i fremgang til trods for, at arten er i tilbagegang på europæisk plan.

    Fakta

    Vingefang: 20,5 - 24 cm
    Vægt: 12-20 gram
    Længde: 14 cm
    Kuld: 1 kuld på 5-7 æg
    Rugetid 13-14 dage
    Ungetid 14-16 dage

    Vidste du det?

    Den danske bestand af rødstjerter er i fremgang til trods for, at arten er i tilbagegang på europæisk plan.