Latinsk navn: Limanda limanda
Engelsk navn: Common dab
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien

Isingen er almindeligt udbredt og meget talrig i alle de danske farvande, især i Nordsøen. Isinger er bundfisk, der foretrækker blød sand- eller mudderbund på 1-150 meters dybde. Fiskene gyder normalt på 20-60 meters dybde.

Kendetegn
Isinger er tynde, højrevendte fladfisk. Begge øjne sidder altså på højresiden eller oversiden. Højresiden er normalvis ru og mørkebrun eller gullig med røde pletter. Fisken har også en sideline, der buer over brystfinnen. Venstresiden eller undersiden er hvid.

Føde
Isingens føde består af orme, krebsdyr, små muslinger, søstjerner og småfisk. Isingen jager for det meste aktivt modsat mange andre bundfisk, der bare ligger på lur på bunden.

Ising - Limanda limanda - Common dab
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 50 cm
  • Vægt: Op til ca. 1,3 kg
  • Æg: 50.000-150.000
  • Gyder: Forår
  • Max levealder: Ca. 12 år
Vidste du det?
Isingernes æg er ca. 0,8 mm store. De flyder frit rundt i vandet, indtil de klækkes efter 1-2 uger. Ynglen lever også pelagisk (dvs. frit i vandet) de første par uger. Herefter søger de ned til bunden og forvandles til fladfisk. Det venstre øje vokser over på den højre side, der også bliver mørkere.