Latinsk navn: Mya arenaria
Engelsk navn: Sand gaper
Klasse: Bløddyr
Orden: Sandmuslinger
Familie: Sandmusling

Almindelig sandmusling er meget almindelig ved alle danske kyster og langt ind i Østersøen. Muslingen er gravet ca. 15-30 cm ned i sand- eller mudderbunden, og den lever på lavt vand ud til ca. 60 meters dybde. Skallerne fra almindelig sandmusling kan ofte ses i opskyllet på kysterne. Arten siges at være kommet til Danmark og Europa fra Nordamerika med vikingerne.

Kendetegn
Muslingens skal er oval, ru og hvid med koncentriske riller. Den venstre skal er mindre end den højre og den har en tydelig båndplade ved hængslet. Skallerne lukker ikke helt tæt. Der er en åbning i bagenden, hvor det lange, dobbelte ånderør stikker ud.

Føde
Sandmuslingen lever af planteplankton, som den filtrerer fra vandet vha. gællerne. Den trækker vand og plankton ind gennem den ene halvdel af ånderøret, og puster det ud gennem den anden halvdel.

Almindelig sandmusling - Mya arenaria - Sand gaper
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 14 cm
  • Sandmuslinger er hermafroditter
  • Æg: Op til ca. 3 millioner
  • Max levealder: 10-12 år
Vidste du det?
Almindelig sandmuslings larve er fritsvømmende i starten, men sætter sig senere fast til sandkorn på havbunden og udvikler sig til små muslinger, der graver sig ned i bunden. Når muslingerne bliver større, kan de ikke grave sig ned, og de voksne sandmuslinger bliver derfor i samme hul hele livet.