Skip to main content
Af Jørgen Steen

Vandremusling

Latinsk navn: Dreissena polymorpha
Engelsk navn: Zebra mussel
Tysk navn: Zebramuschel
Svensk navn: Vandrarmussla
Norsk navn: Sebramusling
Klasse: Bløddyr
Orden: Veneroida
Familie: Vandremuslinger

Vandremuslingen er kommet til Vesteuropa fra Sortehavet i 1800-tallet. Den findes i dag talrigt i flere søer på Sjælland og i Jylland samt i Gudenå-systemet. Vandremuslingen kan både leve på meget dybt vand og ved overfladen, hvor den hæfter sig fast til grene, sten eller planter med op til 200 tråde. Larverne lever fritsvømmende de første uger, hvorefter de hæfter sig til underlaget.

Kendetegn
Vandremusling er en lille trekantformet eller kantet musling med tydelige siksak-striber på de brune og hvide skaller. Skallerne kan også være lidt grønlige.

Føde
Vandremuslingen suger vand og mudder ind og filtrerer så planteplankton og alger fra.

 • Vandremusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Vandremusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 2-4 cm
  • Æg: 30.000-100.000
  • Gyder: forår-forsommer
  • Larvelængde: 0,5-2 mm

  Vidste du det?

  Vandremuslinger spreder sig meget hurtigt - bl.a. fordi muslingen kan leve over vandet i op til 5 dage. Nogle vandløb er helt dækkede af vandremuslinger på bunden. Men udbredelsen af vandremuslingen i Danmark, kan udkonkurrere mange andre muslingearter. Vi betragter vandremuslingen som en invasiv og uønsket art i Danmark

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 2-4 cm
  • Æg: 30.000-100.000
  • Gyder: forår-forsommer
  • Larvelængde: 0,5-2 mm

  Vidste du det?

  Vandremuslinger spreder sig meget hurtigt - bl.a. fordi muslingen kan leve over vandet i op til 5 dage. Nogle vandløb er helt dækkede af vandremuslinger på bunden. Men udbredelsen af vandremuslingen i Danmark, kan udkonkurrere mange andre muslingearter. Vi betragter vandremuslingen som en invasiv og uønsket art i Danmark

  Aktivitetsark

  Læs om vandremusling
  Vandremusling læs og skriv
  Vandremusling mal og gæt
  Vandremusling tegn