Skip to main content
Af Jørgen Steen

Ærtemusling

Latinsk navn: Pisidiidae
Engelsk navn: Freshwater pea mussel, Pill clam
Tysk navn: Erbsmuscheln
Svensk navn: Ärtmusslor
Norsk navn: Sumpertemusling
Klasse: Bløddyr
Orden: Chamida
Familie: Bønne- og ærtemuslinger

Ærtemuslinger lever normalt på bunden af lavvandede søer og damme. Der er ofte mange muslinger samlet på samme sted. Ærtemuslingerne kan også klatre op og sætte sig fast på vandplanter. De suger vand ind gennem et ånderør, forbi deres gæller, og lukker vandet ud igen gennem et andet rør

Kendetegn
Ærtemuslinger bliver højst ca. 1 cm store, og de kan ligne små kirsebærsten. Skallen er som regel meget tynd, gullig eller gulbrun.

Føde
Ærtemuslinger filtrerer vandet for små partikler og alger, som de leder hen over gællderne, hvor de opfanges af nogle små hår, som leder dem til muslingens mund.

 • Ærtemusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Ærtemusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 1 cm
  • Æg: Op til 20 æg
  • Max levealder: 3-4 år

  Vidste du det?

  Ærtemuslinger har brug for ilt for at overleve. De kan dog leve i op til et halvt år uden adgang til ilt, fx hvis der er iltsvind i deres vandhul. Det skyldes, at de opbygger et lager af stoffer glykogen. Så lukker de skallen og går i dvale, indtil der igen er ilt.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 1 cm
  • Æg: Op til 20 æg
  • Max levealder: 3-4 år

  Vidste du det?

  Ærtemuslinger har brug for ilt for at overleve. De kan dog leve i op til et halvt år uden adgang til ilt, fx hvis der er iltsvind i deres vandhul. Det skyldes, at de opbygger et lager af stoffer glykogen. Så lukker de skallen og går i dvale, indtil der igen er ilt.

  Aktivitetsark

  Læs om ærtemusling
  Ærtemusling læs og skriv
  Ærtemusling mal og gæt
  Ærtemusling tegn