Skip to main content
Af Jørgen Steen

Amerikansk knivmusling

Latinsk navn: Ensis americanus
Engelsk navn: American Jack knife lam, American razor-shell
Klasse: Bløddyr 
Orden: Veneroida
Familie: Små knivmuslinger

Amerikansk knivmusling kom til Europa fra Amerika omkring 1980 som larver i ballastvand på skibe. I dag er arten den mest almindelige knivmusling i Danmark. Den findes i store bestande ved den jyske vestkyst, Vadehavet, i Limfjorden og ved kys­terne i den nordlige del af Kattegat. Muslingen lever normalt i tidevandszonen nedgravet i sandbunden. Man finder ofte skallerne i opskyllet på stranden.

Kendetegn
Skallerne er smalle, lange og svagt buede. Hængslet, der holder skallerne sammen, sidder i forenden. Muslingens ånderør stikker ud af bagenden. Skallerne er rødbrune eller hvide.

Føde
Muslingen filtrerer alger og planteplankton fra vandet gennem gællerne.

 • Amerikansk knivmusling © Kirsten Hjørne
  Amerikansk knivmusling © Kirsten Hjørne

  Fakta

  Levesteder: Kyst og hav
  Længde: Op til 16 cm
  Knivmuslingen er særkønnet
  Æg og sæd gydes frit i vandet
  Gyder: forår-sommer
  Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  Max levealder: Ca. 5 år

  Vidste du det?

  På indersiden af den amerikanske knivmuslings skal er der bagest et mærke, der er karakteristisk for netop den amerikanske knivmusling. Mærket, der også kaldes kappe­bugten, er mere spidst, kantet og dybere, end det er tilfældet hos den almindelige knivmusling.

  Fakta

  Levesteder: Kyst og hav
  Længde: Op til 16 cm
  Knivmuslingen er særkønnet
  Æg og sæd gydes frit i vandet
  Gyder: forår-sommer
  Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  Max levealder: Ca. 5 år

  Vidste du det?

  På indersiden af den amerikanske knivmuslings skal er der bagest et mærke, der er karakteristisk for netop den amerikanske knivmusling. Mærket, der også kaldes kappe­bugten, er mere spidst, kantet og dybere, end det er tilfældet hos den almindelige knivmusling.

  Aktivitetsark

  Læs om amerkansk knivmusling
  Amerikansk knivmusling læs og skriv
  Amerikansk knivmusling mal og gæt
  Amerikansk knivmusling tegn