Skip to main content
Af Jørgen Steen

Amerikansk knivmusling

Latinsk navn: Ensis americanus
Engelsk navn: American Jack knife lam, American razor-shell
Tysk navn: Amerikanische Schwertmuschel
Svensk navn: Amerikansk knivmussla
Norsk navn: Amerikaknivskjell
Klasse: Bløddyr 
Orden: Veneroida
Familie: Små knivmuslinger

Amerikansk knivmusling kom til Europa fra Amerika omkring 1980 som larver i ballastvand på skibe. I dag er arten den mest almindelige knivmusling i Danmark. Den findes i store bestande ved den jyske vestkyst, Vadehavet, i Limfjorden og ved kys­terne i den nordlige del af Kattegat. Muslingen lever normalt i tidevandszonen nedgravet i sandbunden. Man finder ofte skallerne i opskyllet på stranden.

Kendetegn
Skallerne er smalle, lange og svagt buede. Hængslet, der holder skallerne sammen, sidder i forenden. Muslingens ånderør stikker ud af bagenden. Skallerne er rødbrune eller hvide.

Føde
Muslingen filtrerer alger og planteplankton fra vandet gennem gællerne.

Amerikansk knivmusling © Kirsten Hjørne
Amerikansk knivmusling © Kirsten Hjørne

  Fakta

  Levesteder: Kyst og hav
  Længde: Op til 16 cm
  Knivmuslingen er særkønnet
  Æg og sæd gydes frit i vandet
  Gyder: forår-sommer
  Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  Max levealder: Ca. 5 år

  Vidste du det?

  På indersiden af den amerikanske knivmuslings skal er der bagest et mærke, der er karakteristisk for netop den amerikanske knivmusling. Mærket, der også kaldes kappe­bugten, er mere spidst, kantet og dybere, end det er tilfældet hos den almindelige knivmusling.

  Fakta

  Levesteder: Kyst og hav
  Længde: Op til 16 cm
  Knivmuslingen er særkønnet
  Æg og sæd gydes frit i vandet
  Gyder: forår-sommer
  Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  Max levealder: Ca. 5 år

  Vidste du det?

  På indersiden af den amerikanske knivmuslings skal er der bagest et mærke, der er karakteristisk for netop den amerikanske knivmusling. Mærket, der også kaldes kappe­bugten, er mere spidst, kantet og dybere, end det er tilfældet hos den almindelige knivmusling.

  Aktivitetsark