Af Jørgen Steen

Dafnie

Latinsk navn: Daphnia pulex
Engelsk navn: Water flea
Klasse: Krebsdyr
Orden: Diplostraca
Familie: Dafnier

Dafnier er almindeligt udbredte i Danmark. De lever i stillestående, næringsrigt vand som vandhuller, søer, damme og grøfter. De kan også forekomme i rolige vandløb. Dafnier findes ofte i store antal.

Kendetegn
Dafnier er meget små, gennemsigtige dyr på blot få mm. På hovedet har dafnier en hætteformet skal, et stort øje samt to par følehorn. Det bageste par følehorn bruges til at svømme. Derudover har dafnier 4-6 par bladfødder, som bruges til at finde føde med. Dafnier opbevarer om sommeren deres æg i rugehulen under skjoldet.

Føde
Dafnier lever af planteplankton, som filtreres fra vandet med bladfødderne.

  • Dafnie © Kirsten Hjørne - Naturporten
    Dafnie © Kirsten Hjørne - Naturporten

Fakta

  • Længde (han): Ca. 1,5 mm.
  • Længde (hun): Ca. 3,5 mm.

Vidste du det?

Hvileæggene, der ligger i vandet fra efteråret, er de første til at klække om foråret. Disse æg bliver kun til hunner, som så dernæst selv lægger æg - uden at blive befrugtet af hanner. Først i løbet af efteråret udvikles der hanner samt hunner, der skal befrugtes af hannerne.

Fakta

  • Længde (han): Ca. 1,5 mm.
  • Længde (hun): Ca. 3,5 mm.

Vidste du det?

Hvileæggene, der ligger i vandet fra efteråret, er de første til at klække om foråret. Disse æg bliver kun til hunner, som så dernæst selv lægger æg - uden at blive befrugtet af hanner. Først i løbet af efteråret udvikles der hanner samt hunner, der skal befrugtes af hannerne.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.