Af Jørgen Steen

Troldand

Latinsk navn: Aythya fuligula
Engelsk navn: Tufted duck
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Troldanden ses hele året i Danmark som træk- og vintergæst. Troldænderne yngler i næringsrige søer og moser - gerne i kolonier med hættemåger. Generelt lever troldanden i flok i større søer, åer og ved lavvandede kyster.

Kendetegn
I yngletiden har hannen en lang nakketop. Fjerdragten er sort med hvide sider. Bugen er også hvid. Hunnen er mørkebrun med lysere sider og bug. Nakketoppen er mindre hos hunnen. Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og blågråt næb med sort spids.

Føde
Troldanden lever i sær af muslinger, som den finder ved at dykke. Derudover tager anden også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

 • Troldand © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Troldand © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 • Vingefang: 65-73 cm
 • Længde: 40-47 cm
 • Vægt: 550-900 g
 • Maks. levealder: 22 år
 • Kuldstørrelse: 8-11 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 25 dage
 • Ungetid: 45-50 dage

Vidste du det?

Troldænder er meget inaktive om dagen. Først om natten søger de føde. Pladserne, hvor troldænderne hviler om dagen, kan godt ligge langt fra stederne, hvor de søger.

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 • Vingefang: 65-73 cm
 • Længde: 40-47 cm
 • Vægt: 550-900 g
 • Maks. levealder: 22 år
 • Kuldstørrelse: 8-11 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 25 dage
 • Ungetid: 45-50 dage

Vidste du det?

Troldænder er meget inaktive om dagen. Først om natten søger de føde. Pladserne, hvor troldænderne hviler om dagen, kan godt ligge langt fra stederne, hvor de søger.

Aktivitetsark

Læs om troldand
Troldand læs og skriv
Troldand mal og gæt
Troldand tegn
Kender du ænder og gæs

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.