Af Jørgen Steen

Blåmejse

Latinsk navn: Cyanistes caeruleus
Engelsk navn: Blue Titmouse
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Mejser

Blåmejsen er meget almindelig i Danmark. Den ses hele året, og den er en flittig gæst ved foderbrættet. Blåmejser bor meget gerne i redekasser. De fleste blåmejser lever året rundt i et lille område, hvor de finder føde. Om efteråret og om vinteren kommer af og til mange blåmejser til Danmark fra det nordlige Skandinavinen og Rusland.

Kendetegn
Blåmejsen kendes på sin blå kalot, de blå vinger, den blå hale og den gule underside.

Føde
Blåmejserne starter tidligt om foråret med at fodre deres unger med insekter. Om efteråret og om vinteren lever blåmejserne mest af plantefrø.

  • Blåmejse © Kirsten Hjørne
    Blåmejse © Kirsten Hjørne

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 17,5-20 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Max levealder: 9 år
Kuldstørrelse: 6-16 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 18-20 dage

Vidste du det?

Blåmejsen lægger op til 16 æg i reden. Dermed er blåmejsen den spurvefugl, som lægger flest æg.

Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 17,5-20 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Max levealder: 9 år
Kuldstørrelse: 6-16 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 18-20 dage

Vidste du det?

Blåmejsen lægger op til 16 æg i reden. Dermed er blåmejsen den spurvefugl, som lægger flest æg.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.