Skip to main content
Af Jørgen Steen

Trepigget hundestejle

Latinsk navn: Gasterosteus aculeatus
Engelsk navn: Stickleback
Tysk navn: Stichling
Svensk navn: Storspigg
Norsk navn: Trepigget stingsild
Klasse: Fisk
Orden: Hundestejle
Familie: Hundestejle

Den trepiggede hundestejle findes i hele Danmark i alle typer af søer, vandhuller, vandløb og damme samt i brakvand og i havet langs kysten. Hundestejlerne er stimefisk, der ofte færdes i store antal langs bredden på lavt vand. I yngletiden er hannerne meget territoriale og beskytter deres yngel.

Kendetegn
Den trepiggede hundestejle har fået sit navn på grund af de tre pigge, den har på ryggen. Den bageste af piggene er meget lille. Derudover har fisken også en pig på bugen. Hundestejlen er grønlig med en sølvskinnende bug. Hannens bug bliver rød i yngletiden.

Føde
Hundestejler lever af forskellige smådyr som dafnier, vandinsekter, fiskerogn og krebsdyr.

 • Trepigget hundestejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Trepigget hundestejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde (i ferskvand): Op til 8 cm
  • Længde (i saltvand): Op til 11 cm
  • Vægt: 10-15 g
  • Æg: 100-400
  • Gyder: Marts-juni
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Max levealder: 3-4 år

  Vidste du det?

  Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvarer agressivt reden mod andre kønsmodne hanner. Æggene klækkes efter 4-27 dage.Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvarer agressivt reden mod andre kønsmodne hanner. Æggene klækkes efter 4-27 dage.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde (i ferskvand): Op til 8 cm
  • Længde (i saltvand): Op til 11 cm
  • Vægt: 10-15 g
  • Æg: 100-400
  • Gyder: Marts-juni
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Max levealder: 3-4 år

  Vidste du det?

  Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvarer agressivt reden mod andre kønsmodne hanner. Æggene klækkes efter 4-27 dage.Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvarer agressivt reden mod andre kønsmodne hanner. Æggene klækkes efter 4-27 dage.

  Aktivitetsark

  Læs om trepigget hundestejle
  Trepigget hundestejle print
  Trepigget hundestejle læs og skriv
  Trepigget hundestejle mal og gæt
  Trepigget hundestejle tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb
  Fisk i sø og vandløb print A3