Skip to main content
Af Jørgen Steen

Suder

Latinsk navn: Tinca tinca
Engelsk navn: Tench
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Suder er almindelig udbredt i størstedelen af landet, hvor den lever i lune søer, moser, damme og rolige åløb med blød bund og mange vandplanter. Sudere lever nær bunden i småstimer. Om vinteren går suderen i dvale på bunden, hvor der er dybt vand. Den æder næsten intet i vintertiden.

Kendetegn
Sudere er brune eller mørkegrønne med et gyldent skær. De har meget små skæl, en høj ryg, røde øjne og to, små skægtråde.Suderen kan desuden kendes på den brede halerod, de runde finner samt dens ikke-kløftede hale.

Føde
Sudere lever af forskellige bundlevende dyr som insektlarver, orme, snegle, muslinger og halvrådne plantedele.

 • Suder © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Suder © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 60 cm
  • Vægt: 1-5 kg
  • Æg: Op til 900.000
  • Gyder: Maj-juni

  Vidste du det?

  Suder finder føde på den bløde bund ved hjælp af sine meget følsomme små skægtråde. Når de leder efter føde, har de hele hovedet nede i mudderet. Smådyr filtreres fra og knuses nede i svælget, da sudere ikke har tænder.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 60 cm
  • Vægt: 1-5 kg
  • Æg: Op til 900.000
  • Gyder: Maj-juni

  Vidste du det?

  Suder finder føde på den bløde bund ved hjælp af sine meget følsomme små skægtråde. Når de leder efter føde, har de hele hovedet nede i mudderet. Smådyr filtreres fra og knuses nede i svælget, da sudere ikke har tænder.

  Aktivitetsark

  Læs om suder
  Suder print
  Suder læs og skriv
  Suder mal og gæt
  Suder tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb
  Dyrenes bygning karpefisk