Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sortmundet kutling

Latinsk navn: Neogobius melanostomus
Engelsk navn: Round goby
Tysk navn: Schwarzmund-Grundel
Svensk navn: Svartmunnad smörbult
Norsk navn: Svartmunnet kutling
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Kutlinger

Sortmundet kutling er en såkaldt invasiv art, der første gang blev fanget i Danmark i 2008. Siden er bestanden vokset voldsomt, og sortmundet kutling har siden 2008 også spredt sig til ferskvand. Arten lever på bunden i fersk- og brakvand. Hannen er territorial, og vogter over reden, hvor en eller flere hunner gyder deres æg i. 

Kendetegn
Sortmundet kutling er grå-gråbeige med mørkere sorte og brune markeringer. Hannen er mørkere og kan i gydeperioden være helt sort. Kutlinger har pigge i den forreste rygfinne og sammenvoksede bugfinner, som de bruger til at støtte med på bunden.

Føde
Sortmundet kutlinger lever af bløddyr, især muslinger, og andre små hvirvelløse bunddyr.

 • Sortmundet kutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sortmundet kutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Typisk 10-20 cm, men op til 25 cm
  • Æg: Op til 4.000 æg over en hel ynglesæson
  • Hanne bliver kønsmodne efter 3-4 år, hunner efter 2-3 år
  • Gyder: Maj-september
  • Levealder (hanner): 4-5 år
  • Levealder (hunner): 3-4 år

  Vidste du det?

  Sortmundet kutling er en invasiv art, og den voldsomme vækst i bestanden kan tænkes at medføre alvorlige konsekvenser for udviklingen i bestanden af andre hjemlige arter, herunder rejer, skrubber, ål og ørreder. Arten kommer oprindeligt fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Man mener, at sortmundet kutling er kommet til Østersøen med ballastvand i skibe. Sortmundet kutling betragtes også som en invasiv art i andre lande.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Typisk 10-20 cm, men op til 25 cm
  • Æg: Op til 4.000 æg over en hel ynglesæson
  • Hanne bliver kønsmodne efter 3-4 år, hunner efter 2-3 år
  • Gyder: Maj-september
  • Levealder (hanner): 4-5 år
  • Levealder (hunner): 3-4 år

  Vidste du det?

  Sortmundet kutling er en invasiv art, og den voldsomme vækst i bestanden kan tænkes at medføre alvorlige konsekvenser for udviklingen i bestanden af andre hjemlige arter, herunder rejer, skrubber, ål og ørreder. Arten kommer oprindeligt fra Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Man mener, at sortmundet kutling er kommet til Østersøen med ballastvand i skibe. Sortmundet kutling betragtes også som en invasiv art i andre lande.

  Aktivitetsark

  Læs om sortmundet kutling
  Sortmundet kutling print
  Sortmundet kutling læs og skriv
  Sortmundet kutling mal og gæt
  Sortmundet kutling tegn