Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sortkutling

Latinsk navn: Gobius niger
Engelsk navn: Black goby
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Kutlinger

Sortkutling er en almindelig bundfisk i de indre danske farvande. Arten lever på blød bund på ret lavt vand (1-50 meters dybde). 

Kendetegn
Sortkutlingen er en stor, kraftig kutling. Arten har samme farve som bunden, hvor den lever, dog med mørkere pletter og markeringer. Hannerne er generelt mørkere og de største kan være helt sorte. Hannerne har desuden højere rygfinner end hunnerne. Kutlinger har sammenvoksede bugfinner, et bedt hoved og pigge i den forreste rygfinne.

Føde
Kutlinger lever af små hvirvelløse bunddyr.

 • Sortkutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sortkutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 18 cm
  • Bliver kønsmoden efter 2 år
  • Max levealder: Omkring 4 år

  Vidste du det?

  I gydeperioden afmærker hannen sit territorium, og inviterer hunner til at gyde i området. Det er hannen, der vogter over æggene.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 18 cm
  • Bliver kønsmoden efter 2 år
  • Max levealder: Omkring 4 år

  Vidste du det?

  I gydeperioden afmærker hannen sit territorium, og inviterer hunner til at gyde i området. Det er hannen, der vogter over æggene.

  Aktivitetsark

  Læs om sortkutling
  Sortkutling læs og skriv
  Sortkutling mal og gæt
  Sortkutling tegn