Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sømrokke

Latinsk navn: Raja clavata
Engelsk navn: Thornback ray
Tysk navn: Nagelrochen
Svensk navn: Knaggrocka
Norsk navn: Piggskate
Klasse: Fisk
Orden: Rokker
Familie: Rajidae

Sømrokken er almindelig udbredt i de danske farvande indtil den vestlige Østersø. Fisken lever på 20-300 meters dybde og foretrækker blød sand- eller mudderbund. Sømrokkerne gyder ofte på ret lavt vand nær kysterne.

Kendetegn
Sømrokker er fladtrykte og rhombeformede fisk. Oversiden er normalt brunlig med lysere pletter, men farven kan variere meget. Bugen er lys. Derudover har sømrokken en afrundet snude. På oversiden har fisken nogle sømlignende store torne, der har givet den sit navn. På halen er der også tre rækker af mindre torne.

Føde
Sømrokken lever af småfisk, muslinger og krebsdyr, som den fanger ved at ligge på lur nedgravet på bunden som andre bundfisk eller ved at glide langsomt rundt over bunden.

 • Sømrokke © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sømrokke © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 120 cm
  • Vægt: Op til 18 kg
  • Ægkapsler: 70-150 i løbet af et år
  • Gyder/parring: Forår-sommer

  Vidste du det?

  Hos sømrokker foregår der en egentlig parring, hvor hannen befrugter æggene inden i hunnen. Derefter lægger hunnen sine æg et af gangen. Æggene ligger i en ægkapsel, som har hornagtige hjørner og er ca. 6x8 cm. stor. Kapslerne sidder fast til bunden, indtil æggene klækkes efter 4-5 måneder.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 120 cm
  • Vægt: Op til 18 kg
  • Ægkapsler: 70-150 i løbet af et år
  • Gyder/parring: Forår-sommer

  Vidste du det?

  Hos sømrokker foregår der en egentlig parring, hvor hannen befrugter æggene inden i hunnen. Derefter lægger hunnen sine æg et af gangen. Æggene ligger i en ægkapsel, som har hornagtige hjørner og er ca. 6x8 cm. stor. Kapslerne sidder fast til bunden, indtil æggene klækkes efter 4-5 måneder.

  Aktivitetsark

  Læs om sømrokke
  Sømrokke print
  Sømrokke læs og skriv
  Sømrokke mal og gæt
  Sømrokke tegn