Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sej

Latinsk navn: Pollachius virens
Engelsk navn: Saithe
Tysk navn: Seelachs
Svensk navn: Gråsej
Norsk navn: Sei
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk

Sejen er meget almindelig i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat, men den forekommer mere spredt i de indre danske farvande. Fisken lever i stimer i de frie vandmasser eller nær bunden ned til ca. 250 meters dybde.

Kendetegn
En sej kan kendes på den næsten helt lige, hvide sidelinie. Sejen er en blank fisk, der er lysgrå eller hvidlig på bugen og mørk blågrøn eller brunlig på ryggen. Finnerne er også mørke. Fisken har desuden underbid og mangler skægtråd som voksen.

Føde
Sejen jager ofte stimer af andre fisk. Den tager også fiskeyngel, mindre blæksprutter og planktonkrebsdyr, der filtreres fra vandet med fiskens gællegitter.

 • Sej © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sej © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 130 cm
  • Vægt: Op til ca. 17-30 kg
  • Æg: Ca. 3.000.000-4.000.000
  • Gyder: Februar-april
  • Bliver kønsmoden efter 4-5 år
  • Max levealder: 25-30 år

  Vidste du det?

  Sejen gyder i de frie vandmasser, ofte på dybt vand. Både æg og yngel  flyder frit rundt i vandet (dvs. de lever pelagisk). Efter noget tid søger ynglen mod bunden og trækker ind mod kysterne. Sejen kan desuden foretage længere gyde- eller ædevandringer.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 130 cm
  • Vægt: Op til ca. 17-30 kg
  • Æg: Ca. 3.000.000-4.000.000
  • Gyder: Februar-april
  • Bliver kønsmoden efter 4-5 år
  • Max levealder: 25-30 år

  Vidste du det?

  Sejen gyder i de frie vandmasser, ofte på dybt vand. Både æg og yngel  flyder frit rundt i vandet (dvs. de lever pelagisk). Efter noget tid søger ynglen mod bunden og trækker ind mod kysterne. Sejen kan desuden foretage længere gyde- eller ædevandringer.

  Aktivitetsark

  Læs om sej
  Sej print
  Sej læs og skriv
  Sej mal og gæt
  Sej tegn
  Kender du fiskene i havet
  Dyrenes bygning torskefisk