Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sandkutling

Latinsk navn: Pomatoschistus minutus
Engelsk navn: Sand goby
Tysk navn: Sandgrundel
Svensk navn: Sandstubb
Norsk navn: Sandkutling
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Kutlinger

Sandkutlingen er en bundfisk, der er meget almindelig ved alle de danske kyster på ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken optræder normalt enkeltvis eller i småstimer. Sandkutlinger foretrækker sandbund, hvor de kan grave sig ned og ligge på lur efter byttedyr.

Kendetegn
Sandkutlingen er en lille, lys bundfisk med mørke pletter eller striber på siderne. Fisken har også en lille mørk plet bagest på den forreste rygfinne. Kutlingernes bugfinner er vokset sammen til en sugeskive, som holder fiskene fast på bunden. Fisken har desuden pigge i den forreste rygfinne.

Føde
Sandkutlinger lever af smådyr som krebsdyr, orme, unger af muslinger og snegle samt fiskeyngel. Kutlingernes yngel lever af plankton.

 • Sandkutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sandkutling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til ca. 10 cm
  • Gyder: Marts-august
  • Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  • Max levealder: 3 år

  Vidste du det?

  I gydeperioden finder hannen en tom muslingeskal eller et andet hulrum på bunden, som han lokker hunnen ind i. Her lægger hunnen sine æg, hvorefter hannen gyder sin sæd over æggene. Derefter er det udelukkende hannen, der passer på æggene. Æggene klækkes efter ca. 14 dage.

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til ca. 10 cm
  • Gyder: Marts-august
  • Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  • Max levealder: 3 år

  Vidste du det?

  I gydeperioden finder hannen en tom muslingeskal eller et andet hulrum på bunden, som han lokker hunnen ind i. Her lægger hunnen sine æg, hvorefter hannen gyder sin sæd over æggene. Derefter er det udelukkende hannen, der passer på æggene. Æggene klækkes efter ca. 14 dage.

  Aktivitetsark

  Læs om sandkutling
  Sandkutling print
  Sandkutling læs og skriv
  Sandkutling mal og gæt
  Sandkutling tegn