Skip to main content
Af Jørgen Steen

Sandart

Latinsk navn: Sander lucioperca
Engelsk navn: Zander
Tysk navn: Zander
Svensk navn: Gös
Norsk navn:
Gjørs
Klasse:
 Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Aborre

Sandarten er oprindelig ikke en naturlig vildtlevende fisk i Danmark, men den er blevet udsat. Sandarter lever helst i store, næringsrige søer samt i brakvand, fjorde, åer og ved kyster. Forekommer i store dele af Østersøen. Store sandarter opholder sig i frie vandmasser, hvor de bruger sanserne til at finde føde i det mørke og uklare vand. De mindre fisk holder ofte sammen i småstimer.

Kendetegn
Sandarter er lange, slanke fisk med store øjne og store gribetænder i undermunden. Fisken er grønlig med mørk ryg og lys bug. Sandarten kan desuden kendes på piggene i rygfinnen.

Føde
Sandarten lever af forskellige småfisk som skaller, aborrer og løjer. Ynglen lever det første år af dyreplankton og andre smådyr.

 • Sandart © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Sandart © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: Normalt 50-70 cm, men op til 130 cm
  • Vægt: Ca. 2-20 kg
  • Æg: Ca. 500.000-750.000
  • Gyder: April-juni
  • Max levealder: 23 år

  Vidste du det?

  Sandarter gyder på ret lavt vand på sandbund, som fiskene laver fordybninger i, så æggene kan lægges der. Både hannen og hunnen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 1 uge. Sandarter kan af og til foretage længere gydevandringer om foråret.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: Normalt 50-70 cm, men op til 130 cm
  • Vægt: Ca. 2-20 kg
  • Æg: Ca. 500.000-750.000
  • Gyder: April-juni
  • Max levealder: 23 år

  Vidste du det?

  Sandarter gyder på ret lavt vand på sandbund, som fiskene laver fordybninger i, så æggene kan lægges der. Både hannen og hunnen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 1 uge. Sandarter kan af og til foretage længere gydevandringer om foråret.

  Aktivitetsark

  Læs om sandart
  Sandart print
  Sandart læs og skriv
  Sandart mal og gæt
  Sandart tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb