Skip to main content
Af Jørgen Steen

Nipigget hundestejle

Latinsk navn: Pungitius pungitius
Engelsk navn: Ninespine stickleback
Tysk navn: Neunstachlige Stichling
Svensk navn: Småspigg
Norsk navn: Nipigget stingsild
Klasse: Fisk
Orden: Hundestejle
Familie: Hundestejle

Nipigget hundestejle er en almindelig fisk i Danmark. Den lever langs kyster samt i brakvand, søer, moser, grøfter og vandløb. Hundestejler gyder dog i ferskvand. Hannen forsvarer sit territorium og reden i yngletiden.

Kendetegn
Den nipiggede hundestejle kan have 7-12 pigge på ryggen, men normalt har den 9 samt 2 pigge på bugen. Hundestejlen er slank og sølvskinnende med en brun eller grøn ryg samt sorte striber på siderne. Bugen er lys. I yngletiden bliver hannens bug og strube dog mørkere og brystfinnerne rødlige.

Føde
Den nipiggede hundestejler æder forskellige smådyr som dafnier, tanglopper, krebsdyr, vandinsekter og fiskeyngel.

 • Nipigget hundestejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Nipigget hundestejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: Normalt 5-7 cm
  • Æg: 100-400
  • Gyder: April
  • Max levealder: 5 år

  Vidste du det?

  Hundestejler har ikke skæl ligesom mange andre fisk. I stedet har både den trepiggede hundestejle og den nipiggede hundestejle benplader, der delvist dækker kroppen.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Længde: Normalt 5-7 cm
  • Æg: 100-400
  • Gyder: April
  • Max levealder: 5 år

  Vidste du det?

  Hundestejler har ikke skæl ligesom mange andre fisk. I stedet har både den trepiggede hundestejle og den nipiggede hundestejle benplader, der delvist dækker kroppen.

  Aktivitetsark

  Læs om nipigget hundestejle
  Nipigget hundestejle print
  Nipigget hundestejle læs og skriv
  Nipigget hundestejle mal og gæt
  Nipigget hundestejle tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb