Skip to main content
Af Jørgen Steen

Karusse

Latinsk navn: Carassius carassius
Engelsk navn: Crucian carp
Tysk navn: Karauche
Svensk navn: Ruda
Norsk navn: Karuss
Klasse: Fisk
Orden: Karpefisk
Familie: Karpefisk

Karussen er almindelig fisk i danske søer og damme. Den lever og trives fint i forurenede, tilgroede, sumpede og iltfattige vande. Om vinteren går karusserne i dvale enten på bunden eller nede i mudderet. I Danmark findes der både damkarusser og søkarusser, hvilket skyldes fiskens tilpasning til levestedet.

Kendetegn
Karusser er dækket af skæl. De har mørke eller sortgrønne rygge, gyldne eller messinggrønne sider og en gullig bug. Søformen er desuden større end damformen.

Føde
Karusser finder sin føde på bunden. Føden består af forskellige plantedele og smådyr som insektlarver, krebsdyr, snegle, orme, muslinger og dyreplankton.

 • Karusse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Karusse © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (søform): Op til 50 cm
  • Længde (damform): Ca. 10-15 cm
  • Vægt (søform): Op til 2,5 kg
  • Vægt (damform): Ca. 200 g
  • Æg: 150.000-300.000
  • Gyder: Maj-juni

  Vidste du det?

  Karussen kan, foruden sin farve og størrelse, også tilpasse sin kropsform til levestedet. Søkarusser, der lever i større søer, har en meget høj ryg, som gør den svær at sluge for fx en gedde. Damkarussen har ikke en nær så høj en ryg.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (søform): Op til 50 cm
  • Længde (damform): Ca. 10-15 cm
  • Vægt (søform): Op til 2,5 kg
  • Vægt (damform): Ca. 200 g
  • Æg: 150.000-300.000
  • Gyder: Maj-juni

  Vidste du det?

  Karussen kan, foruden sin farve og størrelse, også tilpasse sin kropsform til levestedet. Søkarusser, der lever i større søer, har en meget høj ryg, som gør den svær at sluge for fx en gedde. Damkarussen har ikke en nær så høj en ryg.

  Aktivitetsark

  Læs om karusse
  Karusse print
  Karusse læs og skriv
  Karusse mal og gæt
  Karusse tegn
  Kender du fiskene i sø og vandløb
  Dyrenes bygning karpefisk