Af Jørgen Steen

Havkat

Latinsk navn: Anarhichas lupus
Engelsk navn: Seawolf
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Havkatte

Havkatten er ret almindelig i hele Danmark. Fisken lever i havområder, hvor vandet er 20-400 m dybt. Havkatten foretrækker fast havbund med stenrev og klipper, hvor den jager ved at ligge stille på bunden eller ved at glide langsomt rundt mellem sten og tang. Havkatte kan ses hele året og lever normalt enkeltvis.

Kendetegn
En havkat er en langstrakt fisk med et stort hoved og lang ryg- og gatfinne. Fisken er grålig eller gråblå med mørkere tværstriber og lys bug. Havkatten har nogle meget kraftige kæber, en afrundet snude og et uhyggeligt tandsæt.

Føde
Havkatte æder muslinger, snegle, søpindsvin og krebsdyr. Skallerne knuses med fiskens kraftige tænder, der udskiftes hver vinter.

 • Havkat © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Havkat © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 130 cm, normalt dog kun ca. 50-60 cm
 • Vægt: Op til ca. 20 kg
 • Æg: 3.000-25.000
 • Gyder: Vinter
 • Max. levealder: 14 år
 • Kønsmoden som 6-7 årig

Vidste du det?

Havkatte gyder om vinteren, hvor de forholdsvis store æg på 5-6 mm lægges i store klumper på havbunden. Hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter 2-3 måneder. De første par måneder lever ynglen i vandet og søger først senere ned på bunden og lever som bundfisk.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Op til 130 cm, normalt dog kun ca. 50-60 cm
 • Vægt: Op til ca. 20 kg
 • Æg: 3.000-25.000
 • Gyder: Vinter
 • Max. levealder: 14 år
 • Kønsmoden som 6-7 årig

Vidste du det?

Havkatte gyder om vinteren, hvor de forholdsvis store æg på 5-6 mm lægges i store klumper på havbunden. Hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter 2-3 måneder. De første par måneder lever ynglen i vandet og søger først senere ned på bunden og lever som bundfisk.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.