Af Jørgen Steen

Brisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Engelsk navn: European sprat
Klasse: Fisk
Orden: Sildefisk
Familie: Sild

Brislingen er almindeligt udbredt i alle de danske farvande. Fisken lever i stimer og foretrækker kystområder med 5-150 meter dybt. Om vinteren trækker brislingerne dog ud på dybere vand. Brislinger finder både nær bunden, i overfladen og i de frie vandmasser.

Kendetegn
Brislinger ligner sild meget, men de kan kendes på de skarpe savtakkede skæl på bugen, der også har givet brislingen navnet skarpsild. Brislingen er sølvfarvet med et grønligt eller blåligt skær og med en mørkere ryg. Desuden kan brislingen kendes på, at bugfinnerne normalt begynder før rygfinnen.

Føde
Brislingens føde består mest af plankton og dyreplankton.

 • Brisling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Brisling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Sjældent op til 20 cm, normalt ca. 10-13 cm.
 • Æg: Op til 14.0000
 • Gyder: Januar-juli
 • Max. levealder: 5-7 år

Vidste du det?

I gydeperioden vandrer brislingen til særlige områder, som fx i Skagerrak og i den sydøstlige Nordsø, hvor legen og gydningen foregår. Hunnen gyder sine æg, som er pelagiske, hvilket vil sige, at de flyder frit rundt i vandet. Æggene klækkes efter ca. en uge.

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde: Sjældent op til 20 cm, normalt ca. 10-13 cm.
 • Æg: Op til 14.0000
 • Gyder: Januar-juli
 • Max. levealder: 5-7 år

Vidste du det?

I gydeperioden vandrer brislingen til særlige områder, som fx i Skagerrak og i den sydøstlige Nordsø, hvor legen og gydningen foregår. Hunnen gyder sine æg, som er pelagiske, hvilket vil sige, at de flyder frit rundt i vandet. Æggene klækkes efter ca. en uge.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.