Af Jørgen Steen

Blåstak

Latinsk navn: Labrus bimaculatus
Engelsk navn: Cuckoo wrasse
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Læbefisk

Blåstak er almindeligt udbredt i Danmark i Nordsøen, Kattegat og i den vestlige Østersø. Fisken lever i kystnære område med stenrev, klipper og alger eller på sandbund med ålegræs. Den foretrækker områder, hvor vandet er 2-200 meter dybt.

Kendetegn
Blåstak er en slank læbefisk med et spidst hoved og en stor mund med små, spidse tænder og tykke læber. Hannen er blå og sort på sider, hoved og ryg med stærke blå striber. Bugen og finnespidserne er orangerøde. De unge hanner er røde.

Føde
Blåstakken finder sin føde på bunden, hvor den ofte plukker krebsdyr, orme, snegle og muslinger af tang og sten.

 • Blåstak © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Blåstak © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde (blåstak): Op til 40 cm
 • Længde (rødnæb): Op til 30 cm
 • Vægt (blåstak): Op til 1 kg
 • Blåstakken er hermafrodit og kan skifte køn i løbet af sit liv.
 • Æg: Ca. 1000
 • Max levealder: 20 år

Vidste du det?

Hunner og unge, røde hanner kaldes rødnæb. Hunnerne er orangerøde og gyldne med tre sorte pletter bagest på ryggen. Det har de unge, røde hanner ikke. Nogle af hunnerne skifter køn og bliver senere i livet til blå hanner. Når de unge hanner er omkring 7 år gamle, bliver de også blå

Fakta

 • Levesteder: Kyst og hav
 • Længde (blåstak): Op til 40 cm
 • Længde (rødnæb): Op til 30 cm
 • Vægt (blåstak): Op til 1 kg
 • Blåstakken er hermafrodit og kan skifte køn i løbet af sit liv.
 • Æg: Ca. 1000
 • Max levealder: 20 år

Vidste du det?

Hunner og unge, røde hanner kaldes rødnæb. Hunnerne er orangerøde og gyldne med tre sorte pletter bagest på ryggen. Det har de unge, røde hanner ikke. Nogle af hunnerne skifter køn og bliver senere i livet til blå hanner. Når de unge hanner er omkring 7 år gamle, bliver de også blå


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.