Latinsk navn: Vespertilio murinus
Engelsk navn: Parti-coloured Bat
Klasse: Pattedyr
Orden: Flagermus
Familie: Barnæser

Skimmelflagermusen er almindelig udbredt i Nordøstsjælland, i Østjylland og på Bornholm. Arten jager, når det er mørkt, ved at udsende lydbølger, der kastes tilbage til flagermusen som et ekko. Flagermusen jager over åbne områder som marker og inde i byer ved gadelys, der tiltrækker insekter. Om vinteren holder flagermusene til i bygninger og på lofter.

Kendetegn
Skimmelflagermus kan genkendes på de sortbrune hår på ryggen med sølvhvide eller grålige spidser. På undersiden er pelsen flødefarvet til gråhvid. Skimmelflagermusen frembringer høje kliklyde i parringstiden.

Føde
Skimmelflagermus æder myg, bladlus, natsommerfugle, biller og andre insekter.

Skimmelflagermus - Vespertilio murinus - Parti-coloured Bat
Fakta
  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 5,5-6,3 cm
  • Vingefang: 28-30 cm
  • Vægt: 8-18 g
  • Kuldstørrelse: 2 unger
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: ? uger
Vidste du det?
Skimmelflagermus parrer sig om efteråret, men selve befrugtningen sker ikke ved parringen. Først til foråret, hvor omkring 30-50 hunner danner en ynglekoloni sådan, bliver hunnens æg befrugtet af sæden, der har ligget i hunnens livmoder siden parringen. Når det bliver sommer, føder hunnen de små flagermusunger.