Latinsk navn: Mustela vison
Engelsk navn: American mink
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Mårfamilien

Mink blev importeret til pelsfarme i Europa i 1920’erne og 30’erne. Det er undslupne mink fra minkfarme, som nu udgør de fritlevende bestande, og i dag er minken udbredt i hele Danmark.

Kendetegn
Minken har et kort, spidst hoved, korte ben og en lang, tynd krop. Pelsen er som regel mørkebrun med hvide felter på strube og hals. Minken har korte ben og svømmehud mellem de inderste led af tæerne. Minken forveksles ofte med odder og ilder.

Føde
Minkens føde består mest af fisk og fugle, små pattedyr, og krebs. Minken kan derfor være en trussel overfor vandfugle.

Mink - Mustela vison - American mink
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Det åbne land
  • Længde: 45-70 cm med hale
  • Vægt: 700-1.500 gram
  • Kuldstørrelse: 4-6
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 6-12 uger
  • Max levealder: 7-8 år
Vidste du det?
Minkene i den danske natur kan have mange forskellige farver og de kan være helt sorte eller helt hvide. Det skyldes, at de er undsluppet fra fangenskab, hvor man har avlet mink med specielle farver.