Latinsk navn: Delphinus delphis
Engelsk navn: Common dolphin
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men nogle strejfende delfiner eller småflokke følger varme havstrømme, fx Golfstrømmen, længere mord nord. Der er ofte set delfiner lange den norske vestkyst og med mellemrum kan de observeres i de indre danske farvande.

Kendetegn
Almindelig delfin er en slank delfin med et tydeligt næb. Rygsiden er brun eller sort, mens bugsiden er hvidlig. På siderne har den grå eller gulbrune striber. Den almindelige delfin kan forveksles med øresvin eller hvidskæving.

Føde
Almindelig delfin æder især blæksprutter og stimefisk. På sig jagt efter føde kan den dykke 280 m og være neddykket i op til otte minutter.

Almindelig delfin - Delphinus delphis - Common dolphin
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: 200-250 cm
  • Vægt: 70-135 kg
  • Kuldstørrelse: 1
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 10-11 måneder
Vidste du det?
Almindelig delfin lever ofte i flokke, som kan rumme flere hundrede og i sjældne tilfælde flere tusinde dyr. Delfinerne samles tæt i flokkene, når der er fare på færde.