Latinsk navn: Aythya ferina
Engelsk navn: Common pochard
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Taffelanden forekommer hele året, enten som almindelig vintergæst nordfra eller som trækgæst i april-september. Taffelanden lever i fjorde og lavvandede kyster. Taffelænderne yngler ofte ved større søer eller moser. Lever af og til i kolonier med hættemåger.

Kendetegn
Hannen har i yngledragt et rødbrunt hoved samt sort bryst og bagparti. Kroppen er grålig. Næbbet er sort med et gråt tværbånd. Hunnen er gråbrun, men har ellers det samme mønster som hannen. 

Føde
Taffelandens føde består af vandplanter, muslinger, snegle, småfisk og krebsdyr. Ungerne fodres især med insektlarver. Dykker eller snadrer i vandoverfladen efter føden.

Taffeland - Aythya ferina - Common pochard
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-82 cm
  • Længde: 42-49 cm
  • Vægt: 700-1100 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25 dage
  • Ungetid: 50-55 dage
Vidste du det?

Uden for yngletiden raster taffelanden ligesom troldanden på vandet om dagen. Først om natten søger den føde. Taffelanden er en dykand, men den dykker kun et par meter. Taffelanden foretrækker derfor at søge føde på lavt vand.