Latinsk navn: Dendrocopos major
Engelsk navn: Greater spotted woodpecker
Klasse: Fugle
Orden: Spættefugle
Familie: Spætter

Stor flagspætte er den mest almindelige spætte i Danmark. Den træffes både i skove og i haver. Den bliver ofte indenfor samme område året rundt.

Kendetegn
Stor flagspætte har en sort-hvid fjerdragt med store hvide felter på hver side af ryggen og i nakken. På undersiden bag benene er den rød. Hannen har rød nakke, og hunnen har sort nakke.

Føde
Om sommeren lever stor flagspætte især af insekter, som den finder gemt i barken på grene og træstammer. Om vinteren lever den mest af frø fra grankogler.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Vingefang: 34-39 cm
  • Længde: 23 cm
  • Vægt: 70-90 g
  • Maks. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 4-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 15-16 dage
  • Ungetid: 20-24 dage
Vidste du det?
Stor flagspætte har ofte sit eget "værksted", hvor den tager frø ud af grankogler. Den kiler kogler fast i revner i barken på et træ, og derefter trækker den frøene ud af koglen. Under et spætteværksted kan ligge mange hundrede kogler.
Stor flagspætte - Greater spotted woodpecker - Dendrocopos major