Latinsk navn: Accipiter nisus
Engelsk navn: Sparrowhawk
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Spurvehøgen er en lille rovfugl på størrelse med en due. Den er en meget almindelig ynglefugl i Danmark og har i de seneste år bredt sig ind i byerne.

Kendetegn
Spurvehøgen kendes på sine korte vinger og den lange hale. På undersiden har den mange striber på tværs af sin lyse fjerdragt. Hannen er mindre end hunnen.

Føde
Spurvehøgen lever især af småfugle, men den kan også tage større fugle. Der er eksempler på spruvehøge, som har nedlagt fugle, der er dobbelt så store som den selv.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 60-75 cm
  • Længde: 30 cm
  • Vægt: 150 g
  • Maks. levealder: 20 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 33-35 dage
  • Ungetid: 24-30 dage
Vidste du det?
Spurvehøgens kropsform med de korte vinger og den lange hale gør den i stand til at bevæge sig hurtigt mellem tætte træstammer på jagt efter småfugle. Som regel fanger den dog sit bytte uden for skoven.
Spurvehøg - Sparrowhawk - Accipiter nisus