Latinsk navn: Dryocopus matius
Engelsk navn: Black woodpecker
Klasse: Fugle
Orden: Spættefugle
Familie: Spætter

Sortspætten er udbredt i store dele af Europa, men den har kun ynglet i Danmark i omkring 50 år. De danske sortspætter lever året rundt inden for et meget lille område. Der er flest sortspætter i Midt- og Nordjylland.

Kendetegn
Sortspætten er den største af vore spættearter. Dens fjerdragt er helt sort, bortset fra hannens røde isse og hunnens røde nakke. Næbbet er lyst.

Føde
Sortspætten lever især af myrer, som den finder med sit lange næb i myretuer i nåleskoven. Man kan ofte se, hvordan sortspætten har lavet store huller i myretuerne for at få fat i myrerne.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Vingefang: 64-68 cm
  • Længde: 45 cm
  • Vægt: 300-350 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 24-28 dage
Vidste du det?
Sortspætten lever især i ældre skove med både løvtræer og høje nåletræer. Den hakker store redehuller i gamle løvtræer. Sortspættens forladte redehuller bruges også af andre fugle, der bygger rede i hule træer.
Sortspætte - Black woodpecker - Dryocopus matius