Latinsk navn: Cygnus cygnus
Engelsk navn: Whooper swan
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Sangsvanen er en trækfugl, der overvintrer i Danmark. Sangsvanerne kommer til Danmark nordfra i oktober og trækker bort igen i april. Ganske få par yngler i Danmark. Dette sker om sommeren ved uforstyrrede søer og moser. Om vinteren lever sangsvanerne i større flokke på marker, ved lavvandede kyster, fjorde, søer eller åer.

Kendetegn
Sangsvanen har en hvid fjerdragt samt et sort og gult næb, der er karakteristisk for netop sangsvanen. Fuglen holder sin hals strakt fremfor i s-form. Svanen har desuden et kraftigt og klangfuldt kald.

Føde
Sangsvanens føde består af græs, frø og vinterafgrøder fra marker samt vandplanter.

Fakta
 • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 • Vingefang: 218-243 cm
 • Længde: 145-160 cm
 • Vægt (han): 10-11 kg
 • Vægt (hun): 8-9 kg
  Maks. levealder: 26 år
 • Kuldstørrelse: 5-6 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 35 dage
 • Ungetid: 78-96 dage
Vidste du det?
Om vinteren kan der forekomme mellem 15.000 og 23.000 sangsvaner, der lever sammen i flokke, her i landet. Der er dog kun registreret ca. 3 ynglepar. Det ene af disse par har fået 8 unger.
Sangsvane - Cygnus cygnus - Whooper swan