Latinsk navn: Acrocephalus scirpaceus
Engelsk navn: Reed-warbler
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Sangere

Rørsangeren er almindelig udbredt i Danmark som yngle- og trækfugl. Den kommer til Danmark i maj og trækker sydpå i september. Rørsangeren lever nær vådområder som søer, åer og moser samt kysterområder. Fuglen yngler i rørskove, hvor reden sættes fast på tagrørene.

Kendetegn
Rørsangeren har en brun overside, en gråbrun underside samt en lys strube. Har en svag markeret stribe ved øjet. Næbbet er forholdsvist langt. Rørsangeren kan kendes på den flade isse.

Føde
Rørsangerens føde består hovedsagelig af insekter, larver og edderkopper. Den tager også bær hen på sensommeren.

Rørsanger - Acrocephalus scirpaceus - Reed-warbler
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 17-21 cm
  • Længde: 12,5-13 cm
  • Vægt: 10-15 g
  • Maks. levealder: 13 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 11-12 dage
  • Ungetid: 10-14 dage
Vidste du det?
Rørsangeren trækker bort fra Danmark i efteråret. Den flyver mod sydvest og raster i Portugal i længere tid, mens den gør sig klar til et hårt træk gennem Sahara-ørkenen.