Skip to main content
Af Jørgen Steen

Pibesvane

Latinsk navn: Cygnus columbianus
Engelsk navn: Tundra swan
Tysk navn: Pfeifschwan
Svensk navn: Mindre sångsvan
Norsk navn: Dvergsvane
Klasse: Fugle Orden: Andefugle Familie: Svaner, ænder og gæs

Pibesvanen yngler i Arktis, og de fleste pibesvaner ankommer til Danmark fra september. I kolde vintre trækker de fleste danske pibesvaner videre mod sydvest, men i milde vintre  overvintrer mange i Danmark. De forlader Danmark i marts-april.

Kendetegn
Pibesvanen er den mindste af de tre hvide svanearter, der ses i Danmark. Den minder meget om sangsvanen, men er mindre og næbbet er mindre gult. 

 • Pibesvane © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Pibesvane © Kirsten Hjørne - Naturporten

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 180-210 cm
  • Længde: 122 cm
  • Vægt (han): 6.500 g
  • Vægt (hun): 5.700 g
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-30 dage
   Ungetid: 40-45 dage

  Vidste du det?

  Pibesvanen yngler især på den arktiske del af tundraen i Sibirien samt i Alaska og Canada. Den største del af den russiske bestand, som overvintrer i Vesteuropa og ses på træk gennem Danmark, tæller ca. 20.000 fugle.
  Pibesvaner ses her i landet mest i Vestdanmark

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Vingefang: 180-210 cm
  • Længde: 122 cm
  • Vægt (han): 6.500 g
  • Vægt (hun): 5.700 g
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-30 dage
   Ungetid: 40-45 dage

  Vidste du det?

  Pibesvanen yngler især på den arktiske del af tundraen i Sibirien samt i Alaska og Canada. Den største del af den russiske bestand, som overvintrer i Vesteuropa og ses på træk gennem Danmark, tæller ca. 20.000 fugle.
  Pibesvaner ses her i landet mest i Vestdanmark

  Aktivitetsark

  Læs om pibesvane
  Pibesvane print