Skip to main content
Af Jørgen Steen

Gråkrage

Latinsk navn: Corvus cornix
Engelsk navn: Hooded crow
Tysk navn: Nebelkrähe
Svensk navn: Gråkråka
Norsk navn: Kråke
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Kragefugle

Gråkragen er både en trækfugl og stand-fugl i Danmark. Gråkragerne yngler i høje træer, og hvert par har et stort territorium. Uden for ynglesæsonen lever kragerne ofte i store flokke.

Kendetegn
Gråkragen er let genkendelig på grund af sin grå farve på ryggen og på bugen. Gråkragen kendes desuden på det store, kraftige næb. I Danmark findes også en mindre bestand af sortkrager, som ligner gråkragen, men de er helt sorte.

Føde
Gråkragen søger føde på jorden. De spiser ofte døde dyr eller affald, som de finder langs veje, på lossepladser eller langs kysten.

 • Gråkrage © Kirsten Hjørne
  Gråkrage © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Skoven, Det åbne land, Kyst og hav
  • Vingefang: 93-104 cm
  • Længde: 47 cm
  • Vægt: 540-600 g
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 19 dage
  • Ungetid: 26-35 dage

  Vidste du det?

  Gråkragen søger føde overalt. Den færdes tit langs vejene, hvor den finder døde smådyr. Gråkragens føde er meget alsidig. Man kan sige, at den er en af naturens egne skraldemænd.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Skoven, Det åbne land, Kyst og hav
  • Vingefang: 93-104 cm
  • Længde: 47 cm
  • Vægt: 540-600 g
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 19 dage
  • Ungetid: 26-35 dage

  Vidste du det?

  Gråkragen søger føde overalt. Den færdes tit langs vejene, hvor den finder døde smådyr. Gråkragens føde er meget alsidig. Man kan sige, at den er en af naturens egne skraldemænd.

  Aktivitetsark

  Læs om gråkrage
  Gråkrage print
  Gråkrage gæt, tegn, mal
  Gråkrage mal og gæt
  Gråkrage tegn
  Gråkrage læs og skriv
  Fisk i sø og vandløb print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3