Latinsk navn: Circus aeruginosus
Engelsk navn: Marsh harrier
Klasse: Fugle
Orden: Rovfugle
Familie: Høgefugle

Rørhøgen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i april og trækker sydpå igen til november. Rørhøgen forekommer over det meste af landet. Fuglen yngler og lever ved fjorde, kyster, søer eller ved moser med rørskov i nærheden. Hunnen bygger reden i rørskoven.

Kendetegn
Hannen har en grå og brun fjerdragt samt en grå hale. Hannen viser under flugten desuden sine vinger, som er med grå svingfjer og sorte vingespidser. Hunnen har en brun fjerdragt og et lidt lysere brunt hoved.

Føde
Rørhøgens føde består af smågnavere, frøer, fisk, fugleunger og småfugle. Rørhøgen søger føde ved rørskoven eller over åbne marker og enge, hvor den opdager byttet fra luften og styrtdykker efter det.

Rørhøg - Circus aeruginosus - Western marsh harrier
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-128 cm
  • Længde: 51-57 cm
  • Vægt (han): 400-650 g
  • Vægt (hun): 550-800 g
  • Maks. levealder:  20 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 31-38 dage
  • Ungetid: 40-42 dage
Vidste du det?
Rørhøgen er en af de få rovfugle, der ikke nøjes med en enkelt mage. Hannerne kan haver 2-3 mager indenfor sit territorium. Hannen vil dog oftest have en favorit blandt sine mager. Hun vil modtage mest hjælp fra hannen i yngletiden.