Latinsk navn: Tringa totanus
Engelsk navn: Common redshank
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

I Danmark findes både nordlige og sydlige rødben. De nordlige overvintrer i Danmark, mens de sydlige ankommer i marts og trækker væk igen til oktober. Rødben lever og yngler på enge langs søer og vandløb, ved moser samt på vadeflader ved kysten. De søger føde i mudder og på lavt vand.

Kendetegn
Rødben har fået navn efter de lange orangerøde ben. Fuglen har en gråbrun ryg med mørke pletter samt en hvid underside. Det lige næb er sort og rødt. I yngletiden er rødbenens fjerdragt mørkere og med striber på undersiden. Når rødben flyver kan man desuden se de hvide vingekanter.

Føde
Rødben tager især orme, muslinger, små krebsdyr og insekter.

Rødben - Tringa totanus - Common redshank
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 45-52 cm
  • Længde: 27-29 cm
  • Vægt (han): 85-140 g
  • Vægt (hun): 110-155 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24 dage
  • Ungetid: 25-35 dage
Vidste du det?
Rødbenen er en meget nervøs fugl, der er hurtig til at lette, hvis den bliver forstyrret eller føler sig truet. Samtidig med, at den er hurtig til at lette, udstøder den også høje og kraftige advarselslyde.