Latinsk navn: Parus major
Engelsk navn: Great Tit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Mejser

Musvitten er den største mejse i Danmark og en af vore mest almindelige fugle. Den træffes hele året og lever normalt inden for et lille område. Musvitten er meget tillidsfuld, og derfor ses den ofte ved foderbrædtet, hvor den kan finde på at jage andre fugle bort.

Kendetegn
Musvitten kendes på sit sort/hvide hoved, den grønne overside og den gule underside.

Føde
Musvitten spiser både insekter og smådyr samt frø og frugt. Den er ikke kræsen, men indretter sig hurtigt efter, hvilken føde, der er mest af i et område. Det er også grunden til, at musvitten er meget nem at få til at komme til foderbrædtet.

Musvit - Great Tit - Parus major
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 22,5-25,5 cm
  • Længde: 14,5 cm
  • Vægt: 16-21 g
  • Maks. levealder: 15 år
  • Kuldstørrelse: 5-11 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 12-14 dage
  • Ungetid: 19-21 dage
Vidste du det?
Musvitten bygger rede i huller. Den finder fx et hul i et gammelt træ eller et hul i et hus, hvor den kan komme ind med sit redemateriale. Derfor er musvitten også meget nem at få til at bygge rede i redekasser.