Latinsk navn: Phylloscopus trochilus
Engelsk navn: Willow warbler
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Sangere

Løvsangeren er en af de almindeligste ynglefugle i Danmark. Om foråret og om efteråret kommer store flokke af løvsangere på træk gennem Danmark. Den kan være svær at få øje på, fordi den er en lille fugl, som falder i ét med træerne. Men den høres meget tydeligt om foråret og om sommeren. Løvsangerne overvintrer i tropiske områder i Afrika.

Kendetegn
Løvsangeren kendes på sin slanke krop, de tynde, lyse ben og det tynde, spidse næb. Farven er gulgrøn og gulbrun. Løvsangeren kan være vanskelig at skelne fra gransangeren.

Føde
Løvsangeren er konstant på jagt efter insekter og larver mellem træernes blade. Den færdes længere nede i trækronerne end gransangeren.

Løvsanger - Willow warbler - Phylloscopus trochilus
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Vingefang: 16,5-22 cm
  • Længde: 11 cm
  • Vægt: 6-10 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 6-7 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13 dage
  • Ungetid: 13-14 dage
Vidste du det?
Løvsanger-hunnen bygger sin rede på jorden af tørt græs og dækker det med mos. Reden er overdækket, og den har et indgangshul i siden.