Latinsk navn: Anas crecca
Engelsk navn: Common teal
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark yngler kun omkring 300 par krikænder, især ved næringsfattige søer og vandhuller. Til gengæld passerer store flokke af krikænder Danmark i trækperioden. Her ses de oftest ved lavvandede fjorde.

Kendetegn
Hannen har en grå fjerdragt og et rustbrunt hoved med en metalgrøn stribe gennem øjet med gul indramning. Gumpen er gul. Hunnen har en gråbrun fjerdragt. Begge køn har et grønt og sort vingespejl. Krikanden er den mindste and i Danmark.

Føde
Krikændernes føde består om vinteren af frø og vandplanter. Om sommeren består føden af krebsdyr, bløddyr og insekter, som ænderne finder ved at snadre med næbbet i mudderet.

 Krikand - Anas crecca - Common Teal; Green-winged Teal
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 58-64 cm
  • Længde: 34-38 cm
  • Vægt: 250-400 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 8-11 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-23 dage
  • Ungetid: 25-30 dage
Vidste du det?
Når krikanden ligger i vandet og pludselig føler sig truet, reagerer den hurtigt. Den stryger lodret op i luften, hvor den ved hjælp af drej, vendinger og retningsskift forsøger at slippe af med sin fjende.